راهنمای نویسندگان

 

:: راهنمای نگارش مقالات

 

شرایط پذیرش و راهنمای جدید تهیه مقاله

 

مقاله‌ای برای چاپ پذیرفته خواهد شد که متن کامل آن قبلاً در هیچ مجله با نشریه‌ای منتشر و نیز برای چاپ به سایر مجلات ارائه نگردیده باشد. مقالات ارسالی می‌توانند به زبان فارسی و یا انگلیسی (با شرایط خاص) باشد، ولی چکیده باید به هر دو زبان تهیه شود. در مقالاتی که دارای چند مؤلف هستند، ترتیب اسامی و حقوق مولفین بر عهده ارسال کننده مقاله خواهد بود. مسئولیت هر مقاله از نظر علمی بر عهده نویسنده (گان) خواهد بود. مجله در رد یا قبول و حک و اصلاح مقالات آزاد است.

مقاله تحقیقی، مقاله‌ای است حاصل تحقیق و مستند به نتایج پژوهشهای انفرادی یا جمعی، مقاله مروری شامل ارزیابی و نقد نوشته‌هایی می‌باشد که در مجلات و کتب مختلف علمی در همان زمینه به چاپ رسیده است. در این نوع مقالات، نویسنده کارهای پژوهشی گذشته را جهت روشن شدن وضعیت فعلی مسئله، طرح و مورد بررسی قرار می‌دهد و بعد ارتباطات، تناقضها و محدودیتهای موجود را بیان نموده و سرانجام پیشنهادات خود را ارائه می‌نماید. نقد و بررسی مقالات قبلی چاپ شده در مجله، و مرور و بررسی کتابهای چاپ شده نیز پذیرفته می‌شود.

هر مقاله تحقیقی باید دارای عنوان، چکیده فارسی، واژه‌های کلیدی به فارسی، مقدمه، مواد و روشها، نتایج و بحث، منابع، چکیده انگلیسی و واژه‌های کلیدی به انگلیسی باشد و اصول زیر در آن رعایت شود:

1) عنوان مقاله باید کوتاه و گویا باشد و از 15 واژه تجاوز نکند.

2) هر مقاله باید دارای یک برگ مشخصات مقاله شامل نام و نام‌خانوادگی نویسنده‌(گان)، مرتبه علمی و نشانی به هر دو زبان فارسی و انگلیسی، شماره تلفن و فاکس و پست الکترونیکی باشد.

3) چکیده باید محتوای مقاله را بازگو نماید و با تاکید بر روشها، نتایج و اهمیت کاربرد نتایج بوده و تمام آن در یک پاراگراف و حداکثر در 15 سطر (حدود 150-350 واژه) نوشته شود، چکیده انگلیسی باید ترجمه کامل چکیده فارسی باشد.

4) واژه‌های کلیدی در 3 تا 5 واژه بلافاصله بعد از چکیده‌های فارسی و انگلیسی آورد شود.

5) مقدمه باید شامل طرح مسئله، سوابق کار و توجیه اهمیت تحقیق باشد. اهداف مطالعه بطور شفاف در انتهای مقدمه ذکر گردد.

6) مواد و روشها شامل وسائل کار، طرح آماری، نحوه داده‌سازی و شیوه اجرای پژوهش باید مشخص و روش بیان شود.

7) نتایج و بحث شامل درج یافته‌های تحقیق، بحث مستدل (با مرجع) و نتیجه‌گیری خواهد بود. نتایج و بحث را می‌توان با هم یا جداگانه تدوین کرد. شکلها و جداول در نتایج و بحث نباید دارای اطلاعات مشابه یا تکراری باشند، داده‌های جدول نباید به صورت منحنی یا نمودار (به‌استثنای نقشه) تکرار شوند.

8) در صورت ضرورت، تشکر و قدردانی از موسسات و افراد زبر عنوان ”سپاسگزاری“ قبل از منابع آورده شود.

9) کل منابع به زبان انگلیسی و به‌ترتیب حروف الفبا نام‌خانوادگی نویسندگان و نام سازمان‌ها است. از ارجاع منابع با عنوان “بی‌نام” خودداری شود.

10) منبع مورد استفاده ممکن است کتاب، مقاله و یا نشریه باشد. در مورد کتاب باید نام نویسنده (گان)، سال انتشار، عنوان کتاب، ناشر و محل انتشار و تعداد کل صفحات آورده شود.

الف) کتاب تالیف شده در ایران:

1.Sabeti, H. 1966. Native and Exotic trees and shrubs of Iran. Tehran Univ. Press, 430p.

ب) کتاب به لاتین (رجوع به کل صفحه)

1.Sumerfield, R.T., and Roberts, E.H. 1985. Grain legume crops. Mackys of Chatham, Kent, London. 480p.

ج) کتاب به لاتین (صفحه‌های مورد استفاده)

1.Sumerfield, R.T., and Roberts, E.H. 1985. Grain legume crops. Mackys of Chatham, Kent, London, Pp: 312-381.

11) برای مقالاتی که فصلی از یک کتاب با نویسنده(گان) مجزا هستند (مانند مقاله در همایش‌ها)، این موارد شامل نام نویسنده‌(گان)، سال انتشار، عنوان مقاله، شماره صفحات، نام نویسنده‌(گان) (ادیتورها) کتاب، نام کتاب، ناشر و محل انتشار است.

1.Khanna-Chopra, R., and Sinha, S.K. 1988. What limits the yield of pulses? Plant process of plant type. P68-278, In: Sinha, S.K., P.V. Sane, S.E. Bhargara and P.R. Agrawal (eds.), Proceeding of the international Congress of plant Physiology, Society for plant Physiology and Biochemistry, New Dehli, India.

12) طرز نگارش منابع فارسی مقاله به انگلیسی باید شامل نام نویسنده(گان)، سال انتشار، عنوان مقاله، نام مجله کامل یا به اختصار، جلد (شماره) مجله و شماره صفحات مقاله باشد مثال:

1.Soltani, A., and Gholipoor, M. 2006. Simulating the impact climate change an growth, yield and water use of chick pea. Gorgan, Journal of Agri. Sci. & Natur. Resour. 13:2.69-79.

مقاله لاتین:

2.Archer, T. L., and Bynm, Jr. E. D. 1992. Economic injury level for the Russian wheat aphid (Hom. Aphididae) on dryland winter wheat. J. Econ. Entomol. 85:987-992.

13) اگر منبع نشریه چاپ شده با نام یک موسسه است، باید شامل نام موسسه، سال انتشار، عنوان نشریه و محل انتشار باشد. برای سایر موارد به آخرین شماره رجوع شود.

14) برای ارجاع به منابع در متن تنها نام‌خانوادگی نویسنده و سال انتشار منبع فارسی نوشته شود. اگر تعداد نویسندگان بیش از دو نفر باشد، فقط به ذکر نام‌خانوادگی نویسنده اول و سپس ”همکاران“ و یا بصورت لاتین (et al.,) اکتفا شود.

15) منابع فارسی ترجمه شده از زبانهای خارجی باید با نام مترجم ارجاع گردد و بعد از عنوان کتاب، یا مقاله، واژه ”ترجمه“داخل پرانتز درج می‌گردد مثال:

1.Sarmadnia, Gh. And Kocheki, A. 1996. Crops physiology. Mashhad jehad. Daneshgahi Press. Sixth Edition. 467pp.(Translated in Persian).

16) همه منابع مندرج در فهرست منابع قبلاً در مقدمه و مواد روشها به‌عنوان سابقه تحقیق با ذکر نتایج مرور شده باشد تا در بحث مستدل و نتیجه‌گیری، امکان استناد به آنها فراهم شود.

17) از بکاربردن کلمات خارجی غیر از اسامی علمی در متن خودداری و در صورت نبودن معادل فارسی فراگیر، آنها را به فارسی نوشته و اصل کلمه با ذکر شماره‌های بدون پرانتز در قسمت بالا و در سمت چپ کلمه، به زیر‌نویس در همان صفحه ارجاع داده شود.

18) اسامی علمی (جنس و گونه، گیاهان، جانواران) در تمام مقاله با حروف ایتالیک یا مورب تایپ شوند و نام مصنف برای اولین‌بار و در جلوی آن در داخل پرانتز نوشته شود.

19) عناوین جدولها در بالا و عناوین شکلها در زیر آنها نوشته شود. از بکار بردن عنوانهایی مانند نمودار، عکس و نقشه، خودداری و آنها با عنوان ”شکل“ درج شوند. همه اعداد، واحدها و مقیاس‌ها در جدول‌ها و شکل‌ها و سایر قسمت‌های مقاله باید به فارسی باشند. واحدهای استفاده شده در مقاله باید در سیستم متریک باشد.

20) متن مقاله باید در نرم‌افزار Word 2003 تایپ شده باشد واز طریق پورتال دفتر مجلات  ارسال گردد.

21) متن فارسی مقاله با فونت B Lotus و اندازه 12 و متن انگلیسی با فونت Times New Roman و اندازه 10 تنظیم گردد.

22) عنوان فایل های ارسالی به صورت لاتین نوشته شود.

23) عکس‌ها باید دارای مقیاس باشند و در صورت اقتباس از منبع دیگر باید ذکر گردد.

24) مسئول مکاتبه هر مقاله لازم است توسط نویسندگان مقاله قبل از ارسال به این دفتر مشخص گردد. لذا هرگونه مسئولیتی در رابطه با مقاله مربوط به شخص مکاتبه کننده است.

25) دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکترا لازم است قبل از ارسال مقاله هماهنگی و مشاوره لازم در خصوص مقاله را با استاد راهنما حتماً به عمل آورند.

26) این مجله همچنین گزارش‌های کوتاه علمی و فنی که تاکنون چاپ نشده را پس از اعلام نظر داور تخصصی و تایید هیات تحریریه بعنوان Technical report و یادداشت‌های کوتاه علمی جهت چاپ پذیرش می‌نماید. این قبیل گزارش‌ها حداکثر در دو صفحه قابل چاپ خواهد بود(به‌همراه عنوان چکیده و منابع علمی).

27) گزارش‌های کوتاه علمی همانند یک مقاله کامل لازم است چکیده انگلیسی آن نیز تهیه شود.